درباره من

آقای دکتر کوشکی جهرمی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)

آدرس پستی:

اندیشه پژوهان ادیب

وب سایت:
ایمیل:
تلگرام:
شماره تماس:

ماموریت و بیوگرافی

آقای دکتر کوشکی جهرمی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)

مهارت ها

مهارت 94%

ارسال پیغام

    دوره های آموزشی من