نمایش 1–6 از 32 نتیجه

مدیریت پروژه چابک با JIRA

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
08:00:00
0
0 - 0 تومان

مدیریت برند

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
08:00:00
0
0 - 0 تومان

مدیریت ارشد کسب و کار

به اتمام رسیده
بدون امتیاز 0 رای
08:00:00
0
0 - 0 تومان

دوره فن ورز شبکه هوایی

به اتمام رسیده
بدون امتیاز 0 رای
139:00:00
0
0 - 0 تومان

مدیریت پروژه برای مدیران غیرپروژه

به اتمام رسیده
بدون امتیاز 0 رای
9:00:00
0
0 - 0 تومان