پارک علم و فناوری خراسان

پارک علم و فناوری خراسان

تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری خراسان

شهرک های خراسان رضوی

شهرک های خراسان رضوی

همکاری با شرکت شهرک های خراسان رضوی

صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی

کارگزاری توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی ریاست جمهوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

نمایندگی مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی (پردیس شهید عباسپور)

1: نمایندگی مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی (پردیس شهید عباسپور):

با توجه به کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به سازمان ها، موسسه ادیب موفق شد در سال 1397 طی یک قرارداد همکاری، نمایندگی مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی (پردیس شهید عباسپور) را دریافت نماید.

این مرکز آموزشی که تجربه چندین دهه ارائه خدمات آموزشی تخصصی ملی و بین المللی در صنعت آب ، برق و نیروگاهی را دارد، در راستای افزایش ضریب تاثیرگذاری خود در شرق کشور و طی ارزیابی های تخصصی صورت گرفته موسسه ادیب را برای همکاری در این خطه انتخاب نمود.

2: کارگزاری توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی ریاست جمهوری:

صندوق نوآوری و شکوفایی در سال 1391 و تحت نظارت مستقیم ریاست جمهوری حمایت از به منظور تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، کاربردی نمودن دانش و دستاوردهای پژوهشی و تکمیل زنجیره ایده/ محصول/بازار از شرکت های دانش بنیان پشتیبانی و خدمات مالی و اعتباری از جمله کمک، تسهیلات و مشارکت تاسیس گردید.

به طور کلی هدف نهایی صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یک نهاد توسعه ای کمک به رونق اقتصادی کشور از طریق حوزه های دانش بنیان و فناوری های برتر می باشد.

موسسه ادیب از سال 1397 و با توجه به سوابق همکاری قبلی با شرکت های دانش بنیان استان، موفق به اخذ کارگزاری این صندوق در استان خراسان رضوی در حوزه توانمندسازی گردید.

3: همکاری با شرکت شهرک های خراسان رضوی:

از سال 1393 و همزمان با  شروع به فعالیت موسسه، آموزش های تخصصی حوزه صنعت به ویژه صنایع کوچک و متوسط استان جزو اولویت های آموزشی بوده است.

در کنار آن برگزاری سمینارها و همایش های مرتبط با فناوری در همکاری با فن بازار منطقه خراسان نیز از فعالیت های چشمگیر و عمده موسسه محسوب می شود.

4: تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری خراسان

از سال 1395، موسسه ادیب به عنوان اولین همکار آموزشی پارک علم و فناوری خراسان نسبت به ارائه خدمات آموزشی به شرکت‌های دانش بنیان و فن آور مستقر در پارک و مراکز رشد استان خراسان نموده است.

در این همکاری تا کنون بیش از 100 عنوان دوره آموزشی برای بیشتر از 2000 نفر از پرسنل شاغل در شرکت های تحت حمایت پارک علم و فناوری خراسان اجرا شده است.