سامانه مدیریت آموزش TMS

برای مدیریت فرآیند آموزش مشتریان و دسترسی سریع و نیز ارائه گزارشات ارزیابی دوره های آموزشی، نرم افزار تخصصی مدیریت فرآیند آموزش توسط تیم پشتیبانی موسسه طراحی و در چند فاز ارتقاء یافته است.

Lms

سامانه آموزش مجازی LMS

به منظور ارائه آموزش های مجازی آنلاین و آفلاین با کیفیت، سامانه آموزش مجازی موسسه همراه با محتوای آموزشی مناسب در اختیار فراگیران قرار می گیرد.