در دو دهه گذشته، مفهوم یادگیری سازمانی در منابع علمی به عنوان یکی از فرآیندهای مدیریت دانش رشد یافت است و از آنجا که مدیرت سازمانی یک مفهوم چند رشته ایی است، تعریف یکپارچه ای برای این اصطلاح وجود ندارد. یادگیری سازمانی درک مربوط به سازگاری محیطی، سازگاری محیطی و تحول و کسب دانش، سازگاری محیطی و کسب دانش، سازگاری و تحول محیطی و کسب دانش بر مبنای افراد دلالت می کند که بسته به میزان توسعه، اکتشاف و بهره برداری سازمان از یادگیری یا فرآیند تغییر در عمل و فکر به صورت فردی و مشترک تحت تاثیر قرار گرفته است. یادگیری سازمانی فرآیندی است که به تغییرات شناختی و رفتاری افراد و نهادینه شدن دانش دلالت دارد.

این فرآیند شامل بهره برداری از تنش بین جذب یادگیری جدید که اغلب اکتشاف نامیده می شود واستفاده ازآنچه آموخته شده می باشد که لازمه این بهره برداری، استفاده مداوم از پایگاه دانش شرکت است. بهره برداری برمبنای جستجوی محلی، پالایش تجربی و انتخاب واستفاده مجدد از رویه های موجود است.

یک مدل مشهور یادگیری سازمانی در زمینه های علمی که سطح یادگیری وهمچنین تغییرات شناختی و رفتاری را به عنوان بخش هایی از فرآیند یادگیری ادغام می کند 41مدل کروسان است. هدف این مطلب ارائه برخی از داده های تجربی در مورد فرایندهای یادگیری سازمانی درگیر در طراحی یک سرویس جدید، کاربرد41مدل یادگیری سازمانی و بهبود بیشتر مدل ها به ویژه بیانیه های پرز وکاستاندا که توضیح کامل یادگیری فردی را براساس نظریه شناختی اجتماعی بندورا پیشنهاد داده است, می باشد.

41 مدل یادگیری سازمانی تعدادی فرضیه را بیان می کند:

·        .یادگیری سازمانی چند سطحی است (فردی، گروهی و سازمانی).

·        .سه سطح یادگیری سازمانی با فرآیندهای اجتماعی و روانشناختی و تاثیرشناخت برعمل و برعکس مرتبط است.

 

41مدل یادگیری سازمانی و توسعه های بیشتر:

این مدل چهار فرآیند یادگیری را مشخص می کند:

·        .ادراک

·        .تفسیر

·        .ادغام

·        .نهادینه سازی

اولین فرآیند ،ادراک، درسطح فردی اتفاق می افتد و آن را بعنوان" شناخت پیش شرط الگو ویا ویژگی های ذاتی در جریان تجربه شخصی" تعریف می کنند ،اگرچه برخی از یادگیرهای بشر پیش افتاده است اما بیشتر آنها آگاهانه هستند، برای بهبود 41مدل این نکته را درنظر بگیرید.

فرآیند دوم، تفسیر، در سطح فردی و گروهی رخ می دهد که توسط کروسان بعنوان "توضیح دادن از طریق کلمات یا اعمال بینش یا ایده به خود و دیگران" تعریف شده است. اگرچه برخی از گفتگو درگروه ها درباره ادراک است، بیشترگفتگوها براساس موقعیت های فعلی، ایده ها، باورها و فرآیندهای شناختی پیچیده مرتبط با ظرفیت های انسانی می باشد.

سومین مفهوم مدل، یکپارچه سازی است، که بعنوان "فرآیند توسعه درک مشترک میان افراد وانجام اقدامات ازطریق تنظیم متقابل تعریف شده است.

چهارمین مفهوم، نهادینه سازی، فرآیند تضمین فعالیت های روتین می باشد. این فرایند تعبیه یادگیری است که توسط افراد و گروه ها در سازمان رخ داده است و شامل سیستم ها، ساختارها، رویه ها، استراتژی ها است. نهادینه سازی دانش باعث ایجاد مزیت رقابتی با تبدیل یادگیری به عمل میشود.

 

زیستما پیشنهاد بهبود41مدل کروسان را با اضافه کردن دو فرآیند دیگر کامل میکند: مشارکت و آزمایش.

مشارکت یک فرآیند فعال در سطح فردی است که درجستجوی اطلاعات از محیط می باشد. زیستما در رابطه با تجربیات اظهار داشت که "افراد و گروه ها تجربه می کنندونتیجه اقداماتشان را به تفسیرهای شناختی خود اضافه می کنند. سهم اصلی کار زیستما شامل تاکید براهمیت یادگیری فعال بود.

کاستاندا وپرز براساس نظریه شناخت اجتماعی بندروا اظهار داشتند که یادگیری انسان یک فرآیند پیچیده است که تنها براساس ادراک وتوجه قابل توضیح نیست. ادراک فقدان آگاهی درمورد نحوه قضاوت و نتایج به دست آمده را شرح می دهد. دراین حالت، ادراک فقط نوعی یادگیری را توضیح می دهد که درآن توجه لازم نیست؛ با این حال، بیشتر یادگیری در زمینه سازمانها، براساس تجربه مستقیم و مشاهده آگاهانه است. سازمان ها با رفتارافراد تغییرپیدا می کنند. یادگیری سازمانی یک تلاش مشترک است که درآن افراد با به اشتراک گذاشتن دانش خود از طریق تعامل با دیگران ایده های جدیدی را به وجود می آوردند.

 منبع:

برای دریافت اصل مقاله اینجا کلیک کنید.

 

 

     
 آموزش    پژوهش    مشاوره  

 

رویدادها

 

   
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
  
 

 

آرشیو دوره های 1397

 

دوره های آموزش سازمانی

نکته روز

روز جهانی کار و کارگر

روز جهانی کار و کارگر...

ادامه مطلب

 مدل یادگیری سازمانی در عمل

مفهوم یادگیری سازمانی در منابع علمی... 

ادامه مطلب

تیم ما

تماس باما

نقشه

 

           
                 

با شماره 09035073286 

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

      

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه انديشه پژوهان اديب می باشد

طراحي سايت توسط پوميش