کالیبراسیون عمومی

کالیبراسیون ابزار اندازه گيري ابعاد

کالیبراسیون ابزار اندازه گيري دور

کالیبراسیون ابزار اندازه گيري حجم

کالیبراسیون ابزار اندازه گيري فشار

کالیبراسیون ابزار اندازه گيري جرم

کالیبراسیون ابزار اندازه گيري دما

عدم قطعیت در اندازه گیری

آشنايي با ابزار اندازه گيري (سطح1،2،3)

كنترل تجهيزات اندازه گيري

 (SPC) - کنترل فرايند آماری

(MSA)   تجزیه و تحلیل سیستمهای اندازه گیری-

(DOE)   طراحی آزمایشها-

(QFD)   گسترش عملکرد کیفیت-

(FMEA)  تجزیه و تحلیل حالات خرابی-

مدل تعالی سازمانی بر مبنایEFQM

Six Sigma

(COQ) هزینه های کیفیت

(GD&T)  تلرانسهای هندسی

سيستمهاي برنامه ريزي مواد و توليد (MRP)

سيستم مديريت زنجيره تامين (SCM)

برنامه ريزي نگهداري و تعميرات (PM)

(RCM)نگهداري و تعميرات بر پايه قابليت اطمينان -

(TPM) - نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر

نگهداري و تعميرات اضطراري (Emergency Maintenance)

نگهداري و تعميرات پيشگويانه (Predictive Maintenance)

نگهداري و تعميرات پيشگيرانه (Preventive Maintenance)

نگهداري و تعميرات فعالانه (ProductiveMaintenance)

اثربخشي كلي تجهيزات (OEE)

آدیت محصول به روش SQFE

(TQM)  مدیریت کیفیت فراگیر

(BENCHMARKING)  الگو برداری

(5S)  نظام آراستگی محیط کار

(POKA YOKE)  خطا ناپذیر سازی

(PS)   روشهای حل مساله و آشنايي با كار تيمي

کنترل کیفیت عمومی

اصول تصفيه پساب و فاضلابهاي صنعتي

طراحي جيگ و فيكسچر

كاربرد  Minitabدر كيفيت

مديريت و برنامه ريزي توليد

(SQC)   كنترل كيفيت آماري

روشهاي نمونه برداري در كنترل كيفيت

(SQA)مديريت تكوين محصول

(KAIZEN)  بهبود مستمر

(PPAP)  فرایند تایید قطعه تولیدی

طرحریزی پیشاپیش کیفیت محصول (APQP)

بازده کیفی فرایند (DPMO)

خوردگی و راه های کنترل آن

تكنولوژي جوشکاری

مبانی پلیمر

شناخت لاستيك

آشنايي با ريخته گري

آشنايي با تيم سازي و كار گروهي

عمليات حرارتي

تكنولوژي آب

هفت ابزار کیفی

(VE) مهندسي ارزش

آديت فرايند (چرخه توليد)

مهندسي معكوس

مهندسي مجدد

HCPP&TAG

هيدروليك و پنوماتيك ( پايه و كاربردي)

PLC (1&2)

آشنايي با كانبان

الزامات قطعه ايمني

روشهاي كاهش ضايعات

تدوين نظام نامه كيفيت

survey plan

اصول و فنون مميزي (مقدماتي و پيشرفته)

Reactivity & 8D

الزامات لجستيك ساپكو

الزامات مگاموتور(MFQM)

ارزيابي رويكرد فرآيندي

آشنايي با سيستمهاي هواي فشرده و نگهداري آن

آمار مقدماتي (كاربرد آمار در كيفيت)

افزایش چابکی در بازار رقابت با برون سپاری (OUT SOURCING)

زنجيره تلرانس (chart oftolerance)

كليد فولاد

آشنايي با استاندارد مديريت پروژه (PMBOK)

مديريت و كنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP

آشنايي با نرم افزار Comfar

آشنايي با نرم افزار e-Car

آشنايي با نرم افزار Solidworks

آشنايي با نرم افزار Catia

آشنايي با نرم افزار Arena

آشنايي با نرم افزار Showflow

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO 9001( مدیریت کیفیت/عمومي)

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO 14001( مدیریت زیست محیطی)

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد OHSAS 18001( مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO/TS 16949( مدیریت کیفیت صنعت خودرو)

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO/IEC 17025(مدیریت کیفیت آزمایشگاهها)

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO/TS29001( صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی)

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO 22000( مدیریت ایمنی مواد غذایی)

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO 13485( مدیریت کیفیت صنایع تجهیزات پزشکی)

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO 15189( مدیریت کیفیت آزمایشگاههای پزشکی)

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO 27001(مدیریت امنیت اطلاعات)

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO 10015(خطوط راهنما جهت آموزش)

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد HACCP(تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی)

مبانی و الزامات استاندارد ISO 19011( ممیزی سیستمهای مدیریت کیفیت/محیط زیست)

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازیISO 9001: 2008

مميزي داخلي ISO 9001:2008

آشنایی با تغیرات در استاندارد ISO 9001:2015

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 9001: 2015

مميزي داخلي ISO 9001:2015

سيستمهای اقدام اصلاحی و پيشگيرانه

مدیریت و بهبود فرآیندها

 مبانی، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس
ISO/TS 29001:2010

تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA ويرايش 2008

تجزیه و تحلیل سیستم اندازهگیری MSA

كنترل فرآيند آماري SPC

 

 

     
 آموزش    پژوهش    مشاوره  

 

رویدادها

 

   
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
  
 

 

آرشیو دوره های 1397

 

دوره های آموزش سازمانی

نکته روز

روز جهانی کار و کارگر

روز جهانی کار و کارگر...

ادامه مطلب

 مدل یادگیری سازمانی در عمل

مفهوم یادگیری سازمانی در منابع علمی... 

ادامه مطلب

تیم ما

تماس باما

نقشه

 

           
                 

با شماره 09035073286 

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

      

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه انديشه پژوهان اديب می باشد

طراحي سايت توسط پوميش