الف- دوره هاي مديريتي

سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (OHSAS18001)

مديريت ايمني،بهداشت و محيط زيست (HSE)

طرح مديريت اضطراري (EMP) و مديريت بحران

ايمني عمليات پيمانكاران پروژه

ارزيابي و مديريت ريسك

مديريت نيروي انساني و ايمني در محيط كار

مديريت ايمني فرايند (PSM)

مديريت آموزش ايمني

آشنايي با مفاهيم ايمني سيستم

آشنايي با سازمانها و استانداردهاي ملي و بين المللي آتش نشاني

انگيزش ايمني كاركنان

فرهنگ ايمني و راهكارهاي ارتقاء آن در سازمانها

روان شناسي كار

اصول و روش هاي سيستم مديريت محيط زيست

يكپارچه سازي سيستم مديريت ايمني با ديگر سيستمهاي مديريت

 

ب- دوره هاي آموزش ايمني شغلي

دوره عمومي ايمني و بهداشت صنعتي

آشنايي با عوامل زيان آور محيط كار

آشنايي با عوامل فيزيكي محيط كار

آشنايي با عوامل شيميايي محيط كار

آشنايي با عوامل بيولوژيكي محيط كار

آشنايي با ارگونومي عوامل انساني

آشنايي با عوامل رواني محيط كار

روش هاي جمع آوري و دفع فاضلاب و زباله هاي صنعتي

آلودگي زيست محيطي

ايمني در جابجايي و ذخيره سازي سيلندرهاي گاز مايع

ايمني و حفاظت در عمليات ساختماني

ايمني بالابرها

ايمني در آزمايشگاه ها

ايمني در انبار مواد خطرناك

ايمني در جوشكاري و ريخته گري

ايمني ماشين آلات (حفاظت صنعتي)

ايمني در برق

اصول تهويه صنعتي

ايمني سيستمهاي تحت فشار

ايمني در كار با رايانه و صفحات نمايشگر

دوره آموزشي بهداشت حرفه اي و محيط

ايمني در برق

اصول تهويه صنعتي

ايمني سيستمهاي تحت فشار

ايمني در كار با رايانه و صفحات نمايشگر

دوره آموزشي بهداشت حرفه اي و محيط

وسايل حفاظت فردي

ايمني گاز طبيعي

بيماري شغلي و طب كار

كمكهاي اوليه و امداد و نجات

آشنايي با مقررات ترافيك در محيطهاي صنعتي

 

ج- دوره هاي آموزشي روشهاي تجزيه و تحليل در ايمني سيستم

(تكنيك هاي شناسايي خطر)

مطالعه خطر و قابليت آن (HAZOP)

تجزيه و تحليل درخت خطا (FTA)

تجزيه و تحليل درخت واقعه (ETA)

تجزيه و تحليل حالات شكست و اثرات آن (FMEA)

تجزيه و تحليل "چه مي شود اگر ..." (WHAT- IF)

تجزيه و تحليل مقدماتي خطر (PHA)

تجزيه و تحليل ايمني شغلي (JSA)

مميزي ايمني (SA)

روشهاي گزارش نويسي و تجزيه و تحليل حوادث

رديابي انرژي ها و تجزيه و تحليل حفاظ ها (FT&BA)

تجزيه و تحليل خطرات عمليات پشتيباني (O&SHA)

تجزيه و تحليل خطرات سيستم و زير سيستم (SHA,SSHA)

تجزيه و تحليل خطرات كاربردي (FHA)

 

د- دوره هاي آموزش ايمني حريق

مباني ايجاد حريق و راه هاي پيشگيري از آن

اصول فرماندهي عمليات آتش نشاني

ارزيابي ريسك حريق

سيستمهاي اعلام حريق دستي و خودكار

سيستمهاي اطفاء حريق دستي

سيستمهاي اطفاء حريق خودكار

هيدروليك آتش نشاني

دسترسي به آب و منابع آتش نشاني

بررسي و گزارش نويسي علل حريق

پمپهاي آتش نشاني

 

     
 آموزش    پژوهش    مشاوره  

 

رویدادها

 

   
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
  
 

 

آرشیو دوره های 1397

 

دوره های آموزش سازمانی

نکته روز

روز جهانی کار و کارگر

روز جهانی کار و کارگر...

ادامه مطلب

 مدل یادگیری سازمانی در عمل

مفهوم یادگیری سازمانی در منابع علمی... 

ادامه مطلب

تیم ما

تماس باما

نقشه

 

           
                 

با شماره 09035073286 

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

      

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه انديشه پژوهان اديب می باشد

طراحي سايت توسط پوميش