امروزه زيربناي توسعه و تعالي سازمان ها،‌منابع انساني آنها بوده و تمام تلاش مديران هر سازمان، افزايش دانش و رشد نيروهاي شاغل در آن مي باشد. سخن گفتن در باب ضرورت آموزش در عصر امروز مفهومي ندارد و عموماً تمامي شركتها و مديران به اهميت و جايگاه آموزش هاي سازماني به عنوان ابزاري براي رسيدن به اهداف و نيز ايجاد بستري مناسب جهت رشد دانش، مهارت و نگرش پرسنل خود واقفند.

اما در اين ميان مسئله و چالش اكثر مديران، اطمينان از كيفيت و اثربخش بودن آموزش هاست كه اين امر به عنوان يك عامل بازدارنده در قبال اعمال هزينه جهت آموزش پرسنل مطرح مي باشد. به اين علت پياده سازي يك سيستم آموزشي استاندارد كه طي آن آموزش هايي به جا و با ارزش افزوده مناسب و با درنظر گرفتن نيازهاي اساسي سازمان برآورده گردد، ضروري مي نمايد.

خدمات قابل ارائه در زمينه آموزش سازماني:

* نيازسنجي آموزشي

  • بررسي اهداف و استراتژي هاي سازمان
  • تدوين استانداردهاي مهارتي مشاغل سازمان
  • اولويت بندي نيازهاي آموزشي

* طراحي و برنامه ريزي آموزشي

  • تعيين اهداف آموزشي
  • تعيين سرفصل ها و سيلابس هاي آموزشي
  • ارزيابي تامين كنندگان و مدرسين

* اجراي آموزش

  • پشتيباني قبل، حين و پس از آموزش

* ارزيابي اثربخشي آموزش

  • ارزيابي دوره هاي آموزشي در سطوح واكنش، يادگيري و رفتاري

 

 

     
 آموزش    پژوهش    مشاوره  

 

رویدادها

 

   
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
  
 

 

آرشیو دوره های 1397

 

دوره های آموزش سازمانی

نکته روز

روز جهانی کار و کارگر

روز جهانی کار و کارگر...

ادامه مطلب

 مدل یادگیری سازمانی در عمل

مفهوم یادگیری سازمانی در منابع علمی... 

ادامه مطلب

تیم ما

تماس باما

نقشه

 

           
                 

با شماره 09035073286 

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

      

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه انديشه پژوهان اديب می باشد

طراحي سايت توسط پوميش